about us

Management

Management: het woord vindt zijn oorsprong in de uitdrukking ‘manu agere’. Dat is Latijn voor ‘aan de hand leiden’. Of moeten we zeggen: aan de Hands leiden. Want onze managers zijn coaches. Voor de eigen medewerkers die we helpen om in hun job én hun vaardigheden te groeien. En voor onze klanten die we de juiste mogelijkheden aanreiken om hun communicatie op het juiste spoor te zetten.