strategy line

Leid mensen naar ons programma.

Body2Win is een vernieuwend afslankconcept dat steunt op 5 pijlers: Cognitieve coaching, voedingsplan op maat, aangepast bewegingsadvies, medische ondersteuning, Body2Win Analyzer.

Body2Win is op basis van wetenschappelijke kennis ontwikkeld. Een nieuw concept zoals Body2Win lanceren, doe je niet zomaar. Dit vraagt de juiste strategie, uitgekiend projectmanagement en een hands-on aanpak… een kolfje naar de hand van onze mensen!body2win.jpg