KMO-portefeuille

Ontvang een bedrijfssubsidie van 30% van de Vlaamse overheid om u professioneel te laten begeleiden in uw groei-ontwikkelingen.

Wat is kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een een bedrijfssubsidie van de Vlaamse Overheid waardoor u, als ondernemer, financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Hands is sinds augustus 2015 erkend als dienstverlener voor de kmo-portefeuille met erkeningsnummer DV.A216325 voor adviezen en erkenningsnummer DV.0216326. Hierdoor kan u een beroep doen op Hands als dienstverlener voor advies en opleiding in communicatie-opdrachten in de meest brede zin van het woord.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen sparen jaarlijks 7.500 euro uit met de kmo-portefeuille.

Waar moet uw onderneming aan voldoen?

Als ondernemer kan u beroep doen op de kmo-portefeuille indien uw onderneming voldoet aan volgende kenmerken:

U beoefent een vrij beroep, of uw onderneming is een kmo, volgens de Europese kmo-definitie, namelijk:

Kleine ondernemingen voldoen aan de criteria:

 • Minder dan 50 werknemers tewerkstellen
 • Een jaaromzet hebben van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 10 miljoen euro
 • Beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium.

Middelgrote ondernemingen voldoen aan de criteria:

 • Minder dan 250 werknemers tewerkstellen
 • Een jaaromzet hebben van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 43 miljoen euro
 • En geen kleine onderneming zijn.

Algemene criteria:

 • Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
 • Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de werkenden in uw bedrijf aan de slag.
 • U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
 • Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit volgens de Nace-code.

Welke subsidies ontvangt u?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

 • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 % steun genieten. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.
 • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 % steun genieten. U krijgt maximaal 7.500 euro per jaar.
Steunpercentage Steunplafond
Kleine onderneming 30% 7.500 euro
Middelgrote onderneming 20% 7.500 euro

U kan steun aanvragen tot het budget voor de KMO-portefeuille – het maximum voor uw onderneming, 7.500 of 7.500 euro – is bereikt. Dat budget kan in eenzelfde jaar over verschillende dossiers worden gespreid.

Tal van mogelijke toepassingen

Hands is een erkende onderneming en verleent opleidingen en adviezen inzake bedrijfsvoering, communicatie en marketing en dit in de meest brede zin van het woord.
Hieronder geven we u graag een niet-limitatieve lijst van mogelijke opleidingen en type adviezen die wij aanbieden.

Opleidingen:

 • Diverse Social Media trainingen
 • SEO & SEA aanpak
 • Spreken in het openbaar
 • Creatief schrijven, redactie van persteksten
 • Gebruik van CMS-systemen
 • PR-trainingen

Onze erkenning voor opleidingen is een algemene erkenning, daardoor kunnen we samen met u een maatopleiding uitwerken.

Wordt u als onderneming geconfronteerd met communicatieve uitdagingen en noden? Hands is dan uw helpende hand om de juiste strategie uit te werken.
Wenst u een nieuw product te lanceren? Heeft uw bedrijf nood aan een nieuwe positionering of benchmarkonderzoek in de sector? Wenst u fors te groeien, maar ontbreekt de strategie. Heeft u nood aan een effectief off- en online mediastrategie? Een employer branding zou van u een aantrekkelijkere werkgever kunnen maken, maar u wie niet hoe? Deze en nog veel meer communicatieve uitdagingen ontwarren we samen met u. Onze dienstverlening en adviezen leiden tot strategische en concrete oplossingen.

KMO portefeuille

Via welke procedure kan u de subsidie aanvragen?

Uw eerste keer KMO-portefeuille?

 1. Kom de mogelijkheden voor uw bedrijf vrijblijvend bespreken bij Hands.
 2. Onderteken onze overeenkomst en offerte voor kmo-portefeuille.
 3. Surf naar de site www.kmoportefeuille.be, waar u uw bedrijf kan aanmelden bij het portaal van kmo-portefeuille.
 4. Klik rechtsboven op ‘login kmo-portefeuille’. Gebruik uw identiteitskaart en kaartlezer om in te loggen. Hiervoor heeft u de code van 4 cijfers van uw identiteitskaart nodig. Nog eerder raden we het gebruik van de ITSME app.
 5. Hou de gegevens omtrent omzet vorig boekjaar, aantal personeelsleden en rekeningnummer bij de hand. Deze gegevens zijn noodzakelijk om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de definitie van een kmo.

Uw bedrijf is reeds aangemeld?

 1. U kan de subsidie aanvragen via de site www.kmoportefeuille.be.
 2. Klik rechtsboven op ‘login kmo-portefeuille’. Gebruik uw identiteitskaart en kaartlezer om in te loggen. Hiervoor heeft u de code van 4 cijfers van uw identiteitskaart nodig. Nog eerder raden we het gebruik van de ITSME app.
 3. Klik op aanvraag ‘nieuwe procedure’ en doorloop de stappen. De informatie op onze overeenkomst helpt u bij het invullen van de vragen.
 4. Er mag maximum 14 dagen zijn tussen start van het advies/opleiding en de aanvraag van de subsidie.
 5. Na de indiening van de aanvraag, heeft u 14 dagen tijd om uw aandeel van de kost van het advies/opleiding te betalen.
 6. Na afronding van het adviestraject of opleiding ontvangt u uw factuur. U betaalt deze factuur door in te loggen in de applicatie van de kmo-portefeuille. In het overzicht van uw lopende projecten, geeft u het project van Hands vrij (klik vrijgeven).
 7. U moet nu enkel nog het BTW-bedrag overschrijven naar de rekening van Hands (IBAN BE 53 0013 8340 9653 – BIC GEBABEBB).
 8. Bij vragen kan u contact opnemen met onze contactpersoon: Laurence Libert

Nieuwsbrief Hands

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis digitaal exemplaar van Prestige 2020